LezenTV
LezenTV is de boekenrubriek van Parmando en biedt interviews, lezingen, reportages en korte documentaires aan over boeken en schrijvers. LezenTV volgt het nieuwe boekenaanbod.
Ga naar LezenTV

ZappabachTV
ZappabachTV is de muziekrubriek van Parmando. Op de website zijn alle uitzendingen on demand terug te kijken. Ga naar ZappabachTV

IVCTV
IVCTV is de rubriek van Parmando die zich bezighoudt met opera en klassieke zang. In samenwerking met het Internationaal Vocalisten Concours. Op de website zijn alle uitzendingen on demand terug te kijken.
Ga naar IVCTV

NederlandLater
NederlandLaterTV is de tv-rubriek van Parmando die zich bezighoudt met duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Op de website zijn alle uitzendingen on demand terug te kijken.
Ga naar NederlandLater

Noorderdiepte
Noordiepte is de tv-rubriek van Parmando die zich bezighoudt met cultuur en ruimtelijke ordening in de drie noordelijke provincies van Nederland. Samenwerkende organisaties zijn Stichting Beeldlijn en het tijdschrift Noorderbreedte. Op de website zijn alle uitzendingen en artikelen on demand terug te kijken.
Ga naar Noorderdiepte

AgitProp
Agitprop is de tv-rubriek van Parmando die programma’s uitzendt over beeldende kunst. Op de website zijn alle uitzendingen en artikelen on demand terug te kijken.
Ga naar AgitProp

The Orators
The Orators is de tv-rubriek van Parmando die programma’s uitzendt over Angelsaksische literatuur. Op de website zijn alle uitzendingen on demand terug te kijken.
Ga naar The Orators