Bijzondere tentoonstellingen in Nederland en Vlaanderen

De Museumagenda is een wekelijkse selectie van bijzondere
tentoonstellingen in de Nederlandse musea. De agenda komt tot stand in
directe samenwerking met de Museumvereniging.